Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

on .

УДК 330.522.4:676
 
БОРИСОВСЬКИЙ Мар’ян,
аспірант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
 
ОЦІНКА ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
Розглянуто проблеми оцінки запасів, виготовлених власними силами підприємства. Визначено методику оцінки незавершеного виробництва та готової продукції, види оцінок готової продукції, а також порядок кількісної та вартісної оцінки незавершеного виробництва на підприємствах целюлозно-паперової галузі. Встановлено порядок оцінки різних видів браку та внесено пропозиції щодо оцінки зворотних відходів на целюлозно-паперових підприємствах.
 
Ключові слова: оцінка запасів, запаси, виготовлені власними силами, целюлозно-паперова галузь, незавершене виробництво, готова продукція, брак, зворотні відходи.

 ОЦІНКА ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ