Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Антикризові інструменти фіскальної та монетарної політики

Автор: Редактор on .

МЕЛЬНИЧЕНКО Оксана
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
АНТИКРИЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Досліджено результати антикризових дій центральних банків та урядів щодо рефінансування і фінансової підтримки банків та їх наслідки для економіки. Виявлено, що одним із негативних наслідків порятунку банківської системи є значне зростання державних боргів та виникнення загрози дефолту.

Ключові слова: центральний банк, державний борг, фінансова криза, рефінансування, нестандартні заходи монетарної політики.

 
Антикризові інструменти фіскальної та монетарної політики