Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

on .

УДК 005.334
 
ПАВЛЮК Валерія,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Розглянуто проблему формування усталеного переліку суб’єктів превентивного антикризового управління, обґрунтовано та виокремлено ключові кваліфікаційні характеристики менеджера з антикризового управління. Проаналізовано погляди науковців щодо суб’єктів антикризового управління та визначено коректність здійснення ними завдань превентивного антикризового управління.
 
Ключові слова: антикризове управління, превентивне антикризове управління, суб’єкти превентивного антикризового управління, антикризовий менеджер, ключові компетентності.

 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ