Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

on .

УДК 331.2.001.42
 
ОВСЮК Ніна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
 
Досліджено особливості документального забезпечення внутрішнього контролю витрат на оплату праці. Доведено, що відсутність регламентованого порядку оформлення результатів внутрішнього контролю негативно впливає на ефективність управління та динаміку показників фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. На основі аналізу існуючих тенденцій розвитку методичних прийомів внутрішнього контролю запропоновано типові форми робочих документів контролера для узагальнення результатів внутрішнього контролю витрат на оплату праці.

Ключові слова: внутрішній контроль, контролер, робочі документи, методичні аспекти, користувачі, управління.

 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ