Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

on .

УДК 330.341.2
 
ПРИСЯЖНЮК Анна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
  
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
 
Обґрунтовано теоретичні засади інституційного розвитку економічної системи в контексті кластерної інтеграції. Надано рекомендації щодо реконфігурації національної економічної системи та формування інституційної складової економічної поведінки в процесі кластеризації.
 
Ключові слова: інституційний розвиток, кластерна інтеграція, економічна система, інституційна поведінка, кластеризація

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ