Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ

on .

УДК 006.015.5
 
РУЖЕВИЧЮС Юозас,
доктор технічних наук, професор факультета економіки Вильнюського університету, Литва
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ
 
Аналізуються результати досліджень міжнародної студії сучасних проблем якості, у яких автор брав безпосередню участь. Отримані дані зіставляються з результатами власних досліджень автора.
 
Ключові слова: якість, обмін інформацією про якість, звітність якості, навчання якості.

 ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ