Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№5(97)2014

on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
РУЖЕВИЧЮС Ю. Дослідження глобальних проблем якості 5
ПРИСЯЖНЮК А. Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації 14
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ОВСЮК Н. Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці 23
ПАВЛЮК В. Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством 34
ЛУКАН О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 42
БОРИСОВСЬКИЙ М. Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 52
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності 64
АНІСІМОВА Л. Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків 78
СВИЩУК А. Методологічні засади податкового регулювання 89
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
МРУЗ Т. Забезпечувальні функції пов’язаних контрактів 105
ЧЕХ М. Страхування екологічних ризиків підприємців у Польщі 112