Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України

Автор: Редактор on .

САВЛУК Ольга
аспірант Луцького національного технічного університету
 
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Надано оцінку інвестиційної привабливості регіонів України за власною методикою, яка базується на розрахунку інтегрального індексу, визначено рейтинги регіонів за рівнем інвестиційної привабливості, проведено аналіз основних тенденцій розвитку регіонів, досліджено динаміку зміни показників.

Ключові слова:інвестиційна привабливість регіону, методика оцінки інвестиційної привабливості регіону, інтегральний метод розрахунків, показники оцінки інвестиційної привабливості регіону, рейтинг регіону за рівнем інвестиційної привабливості.

 Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України