Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Диференціація туристичного потенціалу дестинацій

Автор: Редактор on .

БОЙКО Маргарита
 
д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕСТИНАЦІЙ
 
Викладено теоретичні передумови та обґрунтовано доцільність вирішення проблем розвитку сфери туризму на регіональному рівні. Доведено наукову позицію, що ідентифікація туристської дестинації як локальної просторово збалансованої, поліструктурної соціально-економічної та при­родної системи є ефективною для вивчення регіональної організації турис­тичної діяльності. Запропоновано методич­ний підхід до оцінки просторової диференціації туристичного потенціалу регіонів. Визначено необхідність розроблення нових видівтуристичних продуктів з метою активізації залучення туристичних ресурсів дестинацій у туристичний оборот.
Ключові слова:туризм, туристичний потенціал, туристичні ресурси, дестинація, просторова диференціація, глобалізація, глокалізація, туристи, туристичні послуги.

 Диференціація туристичного потенціалу дестинацій