Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

on .

УДК 657.1.014.134
 
БОЧУЛЯ Тетяна,
к. е. н., доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі
 
СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Розглянуто психологічні аспекти сприйняття та складання обліково-звітної інформації. Обґрунтовано їх вплив на процес формування звітної інформації, призначеної для різних груп користувачів. Запропоновано схему вибору рішень та формулу його розрахунку на основі психологічного чинника інтерпретації інформації про бізнес.
 
Ключові слова: облік, обліково-звітна інформація, психологія, мистецтво, вибір, управлінське рішення.

   СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ