Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРЕДИТИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

on .

УДК 339.73:336.144
 
КОЛОСОВА Вікторія,
 
к. е. н., начальник управління співробітництва з міжнародними організаціями Міністерства фінансів України
 
КРЕДИТИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ
 
Розкрито інституційні засади кредитування міжнародними фінансовими інституціями інвестиційних програм в Україні. Визначено основні напрями співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку. Здійснено аналіз реалізації проектів у соціальному, фінансовому секторах, енергетичному, дорожньо-транспортному, агропромисловому комплексах, муніципальній інфраструктурі.
 
Ключові слова: міжнародні фінансові інституції, кредитні ресурси, інвестиційні програмибюджетне планування.

   КРЕДИТИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ