Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

on .

УДК 336.114
 
КУЧЕР Галина,
 
к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 
Визначено сутність та особливості фінансового потенціалу розвитку відповідно до теорії економічного розвитку Й. Шумпетера. Досліджено специфіку  його прояву в умовах циклічності економіки. Фінансовий потенціал розвитку розкрито як категорію та систему структурних взаємозв’язків.
 
Ключові слова: розвиток, інновації, циклічність економіки, рівновага, криза, фінансові ресурси, кредит, фінансовий потенціал розвитку.

 ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ