Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТИМУЛЮВАННЯ ПОКУПЦІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 339.138
 
ЮСУПОВА ОЛЬГА,
аспірант кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ
 
СТИМУЛЮВАННЯ ПОКУПЦІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
 
Проаналізовано засоби стимулювання покупців, запропоновані вітчизняними і зарубіжними науковцями та спеціалістами-практиками. Існуючі класифікації доповнено та адаптовано для підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано маркетингову класифікацію супутніх торговельних послуг.
 
Ключові слова: стимулювання продажів, стимулювання покупців, роздрібна торгівля, знижки, супутні торговельні послуги, благодійне стимулювання продажів.

  СТИМУЛЮВАННЯ ПОКУПЦІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ