УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

on .

УДК 303.7:658.821
 
МІЩЕНКО АННА,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
 
Запропоновано механізм формування трирівневої системи показників конкурентоспроможності підприємства торгівлі. Практичне застосування такої системи для виявлення конкурентних переваг забезпечить сприятливі умови для максимально верифікативного ідентифікування конкурентних переваг підприємства торгівлі.
 
Ключові слова: система показників конкурентоспроможності, конкурентні переваги, інтегральний показник конкурентоспроможності.

  СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ