Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

on .

УДК 339.924
 
ГУДИМ Катерина,
к. е. н., доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
 
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
Визначено роль ТНК у формуванні процесів транснаціоналізації через глобальні стратегії, які об’єднують національні економіки й національні ринки. Проаналізовано сучасні тенденції економічних перетворень під впливом процесів транснаціоналізації. Окреслено перспективи розвитку світової економіки, які в сучасних умовах формуються ТНК.
 
Ключові слова: ТНК, процеси транснаціоналізації, національні ринки, глобальні стратегії, диверсифіковані ресурси.


  ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ