Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІМПОРТОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

on .

УДК 339.562:64.033
 
МЕЛЬНИК ТЕТЯНА,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ПУГАЧЕВСЬКА КАТЕРИНА,
аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ІМПОРТОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
 
Проаналізовано товарну структуру імпорту в Україну, оцінено масштаби імпортоспоживання за показниками імпортозалежності та експортоорієнтованості промисловості. Визначено причини та наслідки перевищення обсягів імпорту над внутрішнім виробництвом. Досліджено напрями використання імпорту на цілі проміжного, кінцевого споживання та валового нагромадження за окремими видами економічної діяльності. Проведено кореляційний аналіз розподілу частки продажу імпортних споживчих товарів у структурі роздрібного товарообороту.
 
Ключові слова: імпортоспоживання, імпорт, проміжне споживання, кінцеве споживання, валове нагромадження, імпортозалежність, експортоорієнтованість.

  ІМПОРТОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ