Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

on .

УДК 657.412.7
 
ДОЛГОВА О.,
асистент кафедри фінансів КНТЕУ
 
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
 
Розглянуто питання підвищення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів за допомогою маркетингового інструментарію; розкрито значення некомерційного маркетингу у вирішенні проблем, з якими стикаються недержавні пенсійні фонди при розробці стратегії просування пенсійних послуг на відповідному ринку.
 
 МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ