Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

on .

УДК 336:330.354
 
ПАНАСЕНКО Г.,
к. е. н., доцент Макіївського економіко-гуманітарного інституту
 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
 
Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід щодо обґрунтування критеріїв і системи показників оцінки фінансової стійкості як елементу забезпечення сталого економічного зростання. Запропоновано рекомендації стосовно створення відповідного механізму визначення стабільності фінансового сектору і попередження криз.
 
 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ