УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

on .

УДК 336:330.354
 
ПАНАСЕНКО Г.,
к. е. н., доцент Макіївського економіко-гуманітарного інституту
 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
 
Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід щодо обґрунтування критеріїв і системи показників оцінки фінансової стійкості як елементу забезпечення сталого економічного зростання. Запропоновано рекомендації стосовно створення відповідного механізму визначення стабільності фінансового сектору і попередження криз.
 
 КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ