Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ

on .

УДК 33.021:336.146
 
МИКИТЮК І.,
 к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів КНТЕУ
 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ
 
Розглянуто основні завдання та методи економічного аналізу бюджетних показників у системі управління бюджетними коштами, які можуть слугувати основою для розробки довгострокової бюджетної політики. Детально проаналізовано динаміку доходів Державного бюджету України за 2006–2009 рр. Запропоновано схему використання бюджету як активного інструменту державного регулювання відтворювальних процесів у сфері державних фінансів.
 
 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ