Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

on .

УДК 339.747:331.107.5
 
ПИЛЬТЯЙ О.,
 к. е. н., докторант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
 
Розглянуто проблему впливу фінансової кризи на державно-приватне партнерство, а також умови та обмеження його застосування як інструмента державної фінансової політики. Доведено, що державно-приватне партнерство має спиратися на державну підтримку, у тому числі щодо розподілу ризиків між партнерами.
 
 ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО