Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ-ПАРТНЕРІВ

on .

УДК 330.341.2:005.591.452
 
БЕГЛАРАШВІЛІ О.,
асистент кафедри торговельного підприємництва КНТЕУ
 
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ-ПАРТНЕРІВ
 
Проаналізовано деякі аспекти впровадження інновацій в Україні та світі. Визначено основні правові документи, що сприяють інституційним перетворенням в Україні. Запропоновано алгоритм впровадження інституційних перетворень у сфері взаємодії малого, середнього та великого підприємництва.
 
 ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ-ПАРТНЕРІВ