Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ

on .

УДК 338.48-6:502/504
 
ЗІНЧЕНКО А.,
аспірант кафедри готельно-ресторанного  та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ
 
Визначено основні етапи розвитку туризму, проаналізовано фактори, що вплинули на диференціацію туристичної пропозиції. Виявлено зміну цінностей і потреб споживачів, а також усього суспільства, на основі чого встановлено перехід від масового туризму до моделі його сталого розвитку. Проаналізовано термінологію екологічно-орієнтованих видів туризму.
 
 ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ