Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЯ ВИБОРУ ВИДУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 658.1
 
БЛАКИТА Г.,
к. е. н., доцент, перший заступник директора з науково-педагогічної роботи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
 
МЕТОДОЛОГІЯ ВИБОРУ ВИДУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
 
Сформульовано загальну систему внутрішньовидової сегментації напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств. Розглянуто методологічні аспекти вибору виду фінансової стратегії на підприємстві. Визначено основні етапи формування матриць вибору виду фінансової стратегії. Розроблено шість матриць вибору виду фінансової стратегії, які можуть бути використані на торговельних підприємствах.
 
 МЕТОДОЛОГІЯ ВИБОРУ ВИДУ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ