Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 004.77:338.486.2
  
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ЄСІПОВА К.,
асистент кафедри готельно-ресторанного  
 
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Охарактеризовано напрями використання можливостей мережі Інтернет у діяльності туристичних підприємств. Розкрито особливості реалізації бізнес-процесів різних суб’єктів туристичної діяльності на основі Інтернет-технологій.
 
 ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ