Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ РИЗИКАМИ

on .

УДК [005.52:005.334]:338.47
 
КОНОВАЛЕНКО Ю.,
аспірант кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ РИЗИКАМИ
 
Проведено теоретико-методологічний аналіз засад формування нової парадигми управління транспортними ризиками. Висвітлено позиції  науковців і практиків у сфері ризик-менеджменту щодо трансформованого бачення ризиків транспортної системи. Наведено ознаки різних категорій небажаних подій у межах транспортної системи для підприємства, запропоновано альтернативні заходи щодо їх елімінування та попередження.
 
 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ РИЗИКАМИ