Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РАМКАХ ЄС

on .

УДК 33.06(44)
 
БУГАЄНКО Н.,
аспірант кафедри економічної теорії  та конкурентної політики КНТЕУ
 
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РАМКАХ ЄС
 
Розглянуто основні принципи європейської політики регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання. Визначено цілі їх реалізації. Розкрито особливості повернення державної допомоги, яка є несумісною з правилами спільного ринку. Особливу увагу приділено методології аналізу сумісності державної допомоги.
 
 БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РАМКАХ ЄС