Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

on .

УДК 330.101.52
 
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ  НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
 
ЛЯШЕНКО І.,
д. ф.-м. н., професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
ОНИЩЕНКО А.,
к. е. н., доцент, докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
На основі теорії оптимального керування запропоновано еколого-економічну модель поведінки виробника в умовах встановлених обмежень на емісії парникових газів. Розглянуто залучення додаткової емісійної квоти з метою виконання положень Кіотського протоколу. 

 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ  НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ