Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

EUROPEAN GUIDELINES TO REFORM THE NATIONAL DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE

on .

UDC 336.717.22:339.9
 
SIVCHENKO G.,
Postgraduate Student at the Banking Department of KNUTE
 
EUROPEAN GUIDELINES TO REFORM THE NATIONAL DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE
 
Analysis of compliance of Ukrainian Depository European guidelines. The mechanisms of adaptation of Ukrainian legislation in the depository of European requirements.
 
 EUROPEAN GUIDELINES TO REFORM THE NATIONAL DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE