Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ДВОРІВНЕВУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

on .

УДК 37.046
 
РЕЗГО Г.,
к. т. н., професор, проректор з навчальної роботи  Російського державного торговельно-економічного університету (м. Москва)
 
ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ДВОРІВНЕВУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 
Розглянуто проблеми розробки і впровадження в Росії федеральних державних освітніх стандартів, що мають не тільки відкрити новий шлях інтеграції вищої школи в загальноєвропейський освітній простір, а й забезпечити тісний зв'язок системи освіти з ринком праці, створити умови для ефективної взаємодії з роботодавцями і професійними співтовариствами. 

 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ДВОРІВНЕВУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ