Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

on .

УДК 332.2.021(477)
 
ШУЛЬГА О.,
аспірант Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
 
Досліджено проблему власності на землю в історії розвитку аграрних відносин, охарактеризовано сучасний стан земельних відносин в Україні. Запропоновано доцільний механізм запровадження і функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення.
 
 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ