Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

"КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ" ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗГОРТАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ У ФРН 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

on .

УДК 94(430.1):329.78
 
ГУСЄВА Н.,
к. іст. н., ст. викладач кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
"КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ" ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗГОРТАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ У ФРН 60-Х РОКІВ ХХ СТ.
 
На основі німецькомовних джерел проаналізовано конфлікт між молодим і старшим поколіннями, що став подразником, який призвів у 60-х роках ХХ ст. до руху молоді та студентства, який більше був схожий на протест проти світогляду, моралі й авторитету старшого покоління.  

 "КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ" ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗГОРТАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО РУХУ У ФРН 60-Х РОКІВ ХХ СТ.