Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА ВІДНОСИН ДВОРЯНИНА І КРІПАКА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

on .

УДК 316.47:94(477)"18"
 
ГУБИЦЬКИЙ Л.,
к. іст. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
МЕЛЬНИК Г.,
к. іст. н., доцент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (м. Київ)
 
СИСТЕМА ВІДНОСИН ДВОРЯНИНА І КРІПАКА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
 
Досліджено місце і роль поміщицького господарства, спосіб життя, статус дворян. Важливою складовою співіснування дворян і кріпаків стала виключна роль держави. За умов поширення капіталістичних відносин у сільському господарстві здатними конкурувати виявились поміщицькі латифундії та великі господарства заможних селян.
 
 СИСТЕМА ВІДНОСИН ДВОРЯНИНА І КРІПАКА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ