Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ПІД ЗНАКОМ ЗАПИТАННЯ

on .

УДК 165.62
 
ВОЛКОВИНСЬКА В.,
аспірант кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ПІД ЗНАКОМ ЗАПИТАННЯ
 
Трансцендентальна свідомість не є "абстрактним конструктом", теоретичним уявленням, вона повинна виявлятись у досвіді феноменологічної редукції як універсальна рефлексивна позиція. Феноменологія відкриває новий досвід свідомості – трансцендентальної свідомості, що конституює "світ, осяяний смислом", тобто дозволяє розуміти світ як результат людської смислопороджуючої діяльності. Усе це свідчить, що феноменологія як метод цілком виправдовує себе.

 ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ПІД ЗНАКОМ ЗАПИТАННЯ