Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЧАСУ

on .

УДК 316.3
 
ШКЕПУ М.,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЧАСУ
 
Висунуто проблему категоріального визначення основи суспільного часу, виводяться принципи дослідження і ключові моменти співвідношення його змісту з категоріальністю основи світу, феноменів становлення, абстрактного, конкретного, скінченного та нескінченного, а також із генезисом природного часу в логіці форм матеріального руху. 

 МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЧАСУ