Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО АУДИТУ

on .

УДК 657.007
 
ЖУКОВСЬКА В.,
 к. е. н., доцент кафедри менеджменту КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО АУДИТУ
 
Викладено та обґрунтовано сутність і значення кадрового аудиту як потужного комплексного інструменту ефективного управління персоналом підприємства. Запропоновано класифікацію напрямів кадрового аудиту та їх змістовну характеристику. 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО АУДИТУ