УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.717.22:339.9
 
СИВЧЕНКО Г.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано відповідність української депозитарної системи європейським рекомендаціям. Запропоновано механізми адаптації українського законодавства у сфері депозитарної діяльності до європейських вимог. 

 ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ