Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

on .

УДК 338.124.4(477)
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор КНТЕУ
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
 
Визначено причини й особливості виникнення фінансово-економічної кризи  в Україні. Розглянуто погляди окремих економістів на сутність і витоки кризових явищ у вітчизняній економіці. Проаналізовано наслідки кризи та обґрунтовано шляхи їх подолання.

 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ