Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

on .

УДК 378.001.76(477)
 
ДРУГОВ О.,
к. е. н., доцент Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 
Досліджено сучасний стан розвитку системи вищої освіти в Україні. Констатовано зниження загальної якості освітніх послуг і низьку наукову активність у вищих навчальних закладів. Запропоновано модернізувати систему вищої освіти в Україні шляхом зміни її організаційної структури. 

 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ