Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ

on .

УДК 111.85
 
НІКІШИН С.,
к. филос. н., доцент Вороніжського педагогічного університету
 
ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ
 
Досліджуються трансфузії форм краси у віртуальності явищ сучасної естетики (від псевдо естетики дизайну сучасної ідеології споживання до декадансу мистецтва у байдужу форму суспільної свідомості, від проблемності завдань сучасного мистецтва до нігілізму спроможності сприйняття мистецтва взагалі). Названі проблеми окреслюють питання можливості перетворення краси на удавану красу і добровільної відчуженості суспільної свідомості як суб’єкта маніпуляцій мистецтва, що супроводжують ситуацію такого перетворення.

 ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАСИ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ