УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ

on .

УДК 37.032:101
 
МУРАТОВА І.,
к. філос. н., доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ
 
Розвиток людської особистості розглядається як зміст розвиваючої освіти, а освіта – як стратегічний ресурс суспільного розвитку і пріоритетна сфера культури. Інтегровано деякі базові ідеї Л. Виготського щодо особистісного розвитку для обґрунтування і створення розвиваючої освіти в сучасному суспільстві.

 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ