Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ

on .

УДК 37.032:101
 
МУРАТОВА І.,
к. філос. н., доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ
 
Розвиток людської особистості розглядається як зміст розвиваючої освіти, а освіта – як стратегічний ресурс суспільного розвитку і пріоритетна сфера культури. Інтегровано деякі базові ідеї Л. Виготського щодо особистісного розвитку для обґрунтування і створення розвиваючої освіти в сучасному суспільстві.

 РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСВІТИ