УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДІАЛЕКТИКА ОПОСЕРЕДКУВАНЬ У МЕТАФІЗИЦІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ІСТОРІЇ

on .

УДК 930.1
 
ШКЕПУ М.,
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ДІАЛЕКТИКА ОПОСЕРЕДКУВАНЬ У МЕТАФІЗИЦІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ІСТОРІЇ
 
Розглянуто деякі особливості феномену опосередкувань у розвитку та декадансу історії, а також їх взаємозв’язок з її (історії) перетвореною феноменологією. Доводиться, що сучасне співпадання аморфності основи всезагальної історії та феноменологічного розпаду її онтології обумовлює специфічні трансформації суспільного часопростору та суб’єкта історії. Такі трансформації віддзеркалюються в особливій формі суб’єктивності та логіко-гносеологічній мотивації його декадансу.
 
 ДІАЛЕКТИКА ОПОСЕРЕДКУВАНЬ У МЕТАФІЗИЦІ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ІСТОРІЇ