Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БРЕНД БАНКУ: СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ, ВПЛИВ НА КЛІЄНТІВ

on .

УДК 336.71-52
 
МАСЛОВА Н.,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи КНТЕУ
 
БРЕНД БАНКУ: СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ, ВПЛИВ НА КЛІЄНТІВ
 
Розкрито актуальні питання, пов’язані з дослідженням етимології походження терміну "бренд", сформульовано поняття "бренд банку". Проаналізовано зв’язок категорії "бренд банку" з такими категоріями, як імідж та репутація банку. Визначено комплекс складових елементів та розкрито їх значення у створенні цілісного бренду банку.
 
 БРЕНД БАНКУ: СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ, ВПЛИВ НА КЛІЄНТІВ