Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ

on .

УДК 336.13:640.5
 
НАЗАРЕНКО І.,
начальник відділу соціального захисту населення Головного контрольно-ревізійного управління в Україні
 
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ
 
Проаналізовано структуру фінансових ресурсів державних лікувальних установ України. Висвітлено основні недоліки формування доходів і видатків лікарень. Окреслено основні вектори і завдання розвитку системи охорони здоров’я України та державних лікувальних установ.
 
 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ