Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

on .

УДК 336.146:330.3(477)
 
МЯРКОВСЬКИЙ А.,
заступник Міністра фінансів України
 
ЧУГУНОВ І.,
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ
 
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
 
Розкрито економічну сутність і роль бюджетної політики у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Визначено основні напрями формування та механізми реалізації бюджетної політики як вагомого інструменту впливу на інституційне середовище суспільства. Показано доцільність підвищення рівня перспективного бюджетного планування у взаємозв’язку зі стратегією інституційно-інноваційних перетворень економіки, обґрунтовано необхідність подальшого розвитку фінансово-бюджетних відносин.
 
 БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ