УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№6 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Зовнішньоторговельний сектор української економіки 5
МАКОГОН Ю. Перспективи інноваційного розвитку економіки України 28
НЯМЕЩУК Г. Високотехнологічні сектори економіки: національний і міжнародний виміри 39
ДЕЙНЕКА Т. Інституціональний аспект сучасних глобальних суперечностей 49
ПІДПРИЄМНИЦТВО
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Санаторно-курортні підприємства: між застоєм та модернізацією 57
СИТНИК Г. Оптимізація структури капіталу підприємств торгівлі 68
МАСЛОВА Н. Лідогенерація як складова клієнтоорієнтованості банку 84
ЖУКОВСЬКА В., МИКОЛАЙЧУК І. Оцінювання соціальних партнерів підприємства торгівлі 96
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н.,
ГОРДІЄНКО Т.
Матриця ризиків у системі кредитного менеджменту банку 106
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
ГУРЖІЙ Т. Концептуальні засади реформування вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства 119
СОЛОВЙОВ В. Теорія "раціонального злочину" як підґрунтя національної антикорупційної стратегії 132
КРУПКА Ю. Галузева природа господарського права 141
ГУРЖІЙ А. Суб’єкти провадження у справах про порушення правил безпеки вантажоперевезень 148