Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№5 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ПІДПРИЄМНИЦТВО
МАЗАРАКІ А.,
ВЕДМІДЬ Н.
Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери 5
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
БОЙКО М. Диференціація туристичного потенціалу дестинацій 19
САВЛУК О. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України 31
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
МЕЛЬНИЧЕНКО О. Антикризові інструменти фіскальної та монетарної політики 45
СВИЩУК А. Теоретичні засади податкового регулювання економіки 57
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
ЗАЗИМКО О. Темпоральні характеристики самопроектування в юнацькому віці 70
СКУЛОВАТОВА О. Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання 84
ГАВРИЛЕНКО Я. Психологічні конфігурації залежних стосунків у міжособистісній взаємодії 94
ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
ПРИТУЛЯК П. Українська барокова література: героїко-стоїстичний аспект 105