Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІСТОРІОГРАФІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ

on .

УДК 94:329.05(477)
 
КИЗИМЕНКО І.,
 
к. іст. н., ст. викладач кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ІСТОРІОГРАФІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ
 
Визначено та проаналізовано наукові дослідження діяльності українських політичних партій, розглянуто спроби їх класифікації, висвітлено становлення та розвиток політичної та партійної системи. Охарактеризовано наукові підходи й проаналізовано вітчизняну історіографію питання формування багатопартійності в Україні в 90-х роках ХХ ст.
 
  ІСТОРІОГРАФІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ