Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРИЄДНАННЯ БЕССАРАБІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ДО СРСР (ДО 70-РІЧЧЯ)

on .

УДК 94(47+57)
 
БАДАХ Ю.,
 
д. іст. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ПРИЄДНАННЯ БЕССАРАБІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ДО СРСР (ДО 70-РІЧЧЯ)
 
Проаналізовано стан радянсько-румунських відносин у 1918–1940 рр., практичні дії та політику радянського уряду в 1940 р. щодо повернення Бессарабії та Північної Буковини СРСР та їх приєднання до УРСР та МРСР. Показано сучасний стан відносин між Румунією та Україною.

  ПРИЄДНАННЯ БЕССАРАБІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ ДО СРСР (ДО 70-РІЧЧЯ)