Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ: СПРОБА СИНТЕЗНОГО АНАЛІЗУ

on .

УДК 305:32
 
ТЕРЛЕЦЬКА І.,
 
к. іст. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ: СПРОБА СИНТЕЗНОГО АНАЛІЗУ
 
Розглянуто гендерні аспекти політики, а саме: погляди на політику і владу чоловіків і жінок. Проаналізовано представництво у вищих органах державної влади чоловіків і жінок у різних країнах світу, а також впровадження гендерної політики в політичній сфері в розвинених демократичних країнах світу і в Україні. Особливу увагу приділено участі в політичній владі жінок і проблемам формування гендерної політики в Україні.

  ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ: СПРОБА СИНТЕЗНОГО АНАЛІЗУ