Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДИСТРИБУЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ І БАНКІВ

on .

УДК 336.009.6:[368.023.1+336.71]
 
ЄРМОШЕНКО А.,
 
к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів КНТЕУ
 
ДИСТРИБУЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ І БАНКІВ
 
Наведено категорії посередників, що беруть участь у реалізації фінансових продуктів при взаємодії страховика і банку; обґрунтовано співвідношення складності фінансового продукту і способу дистрибуції, взаємозв’язок між основними компонентами процесу дистрибуції фінансових продуктів при взаємодії страховиків і банків; наведено схему розподілу повноважень представників банку і страхової компанії на всіх етапах управління фінансовими продуктами.
 
  ДИСТРИБУЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКІВ І БАНКІВ